Λόγω μεγάλου όγκου δεμάτων στις μεταφορικές υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις.